Projektas

AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS

Projekto pavadinimas: AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS

Projekto kodas: S-02-011-K-0035

Projekto vertė: 223.059 Eur

Skirta parama: 28.601,82 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-03-01.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-07-31.

SALDA UAB siekia išlikti konkurencinga, todėl nuolat investuoja į naujos vėdinimo įrangos kūrimą ir esamų gaminių atnaujinimą. Šiuo metu viena esminių problemų, su kuria susiduria įmonė, yra augančios energijos sąnaudos ir su tuo susiję finansinės išlaidos. SALDA UAB efektyviam verslo organizavimui yra būtina investuoti į sąnaudų mažinimo priemones. Taip pat įmonei itin svarbu savo veiklą vykdyti tvariai, vadovaujantis geriausiomis aplinkai praktikomis ir diegiant šias nuostatas atitinkančias technologijas. Taigi siekiant spręsti esamas problemas, buvo nuspręsta atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą ir, vadovaujantis jo išvadomis, tikslingai investuoti į energijos sąnaudas taupančias priemones. Pažymėtina, kad įmonė jau yra įsidiegusi saulės elektrinę, todėl yra įsitikinusi šios energijos rūšies nauda ir kuriamais privalumais. Projekto įgyvendinimo metu SALDA UAB įrengs 300 kW saulės elektrinę, kuri pagamins apie 273 MWh elektros energijos per metus. Šios investicijos reikšmingai prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo įmonės energijos suvartojimo balanse ir skatins didesnį AEI naudojimą visame pramonės sektoriuje. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

pexels-pixabay-356036_1691744829-3d21a0f641170830d386afd1221fbca5.jpg